Thông số kỹ thuật
THÔNG TIN CHI TIẾT
Key Highlights
  • Điều chỉnh tốc độ vắt
  • Chống rối đồ giặt
  • Chức năng Eco
  • Chế độ tiết kiệm nước
  • Giặt 4 bước
  • Vắt khô bằng khí với màng lọc Nano Titanium
  • 10 chương trình giặt
  • Tự khởi động lại